Menu Sluiten

Historie van het Ruitenveen

De buurtvereniging is opgericht in 1985 door een aantal buurtbewoners met het doel:
1. Het vormen en versterken van een band tussen de bewoners.
2. Het organiseren en beleggen van bijeenkomsten, evenementen en buurtfeesten.
3. Het aktief bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt en van haar bevolking.
Het eerste bestuur bestond uit : Herman van den Berg , Gerrit Stegeman, Gerard Potjes, Gré Boverhof, Anita Hof, Anna Scholten en Johan Tuten.
De grootte van het gebied wat de buurtvereniging Ruitenveen omvat is een blok van de wegen : Ruitenveen, Jagtlusterallee, Westeinde en de Staphorsterweg. Per jaar worden er een aantal evenementen georganiseerd waaronder een bowling avond, barbecue, gezellige avond met bingo, een kindermiddag, een fietstocht e.d.

Het ontstaan van het Ruitenveen

De gemeenschap van het Ruitenveen is in de gouden eeuw ontstaan door de kolonisatie van inwoners uit het iets zuidelijker gelegen “Leusen” (het huidige Oudleusen). Tot die tijd was het uitgestrekte gebied van noord Overijssel nog woest en bijna zonder nederzettingen. Door de eerste bewoners werd rond 1635 een zogenaamde compagnie opgericht door de erfgenamen of eigenerfden. Zij namen de vervening van de veengronden en de ontginning van de moerassen in de omgevin ter hand. Het Ruitenveen kenmerkt zich nu nog door zijn bosjes, houtwallen, houtsingels en lanen als een karakteristiek waardevol besloten en kleinschalig landschap. In historisch opzicht is het één van de jongste landschappen.

Cultuurhistorie

De ontginning van het moerasgebied begint in de 17e eeuw.
Omstreeks 1635 is er op plaats van het huidige Westeinde een afwateringskanaal gegraven dat uitmondde op de Vecht.  Vanaf deze eerste bewoningsas volgen de weilanden, de akkerlanden voor de boekweit en de woeste gronden elkaar op.  De perceelranden werden ingepland met elzen en essen. De woeste gronden werden in hoofdzaak begraast door schapen en er kwamen in die tijd veel schaapskooien voor.
In de periode daarna wordt het landbouwgebied voortdurend uitgebreid.  Er ontstaan smalle kavels en diepe landen. Door de bevolkingsgroei en de ontginning komt er achter het huidige Westeinde een tweede woonas te liggen.
Het zogenoemde achterpad (nu Ruitenveen) kende en kent een vrij grillig verloop. Door met name de verkaveling in de vijftiger jaren van de vorige eeuw is er achter de ontginningsas van het Westeinde en het Ruitenveen een landbouwgebied ontstaan met een overwegend open en grootschalige structuur.  In het kader van de laatste ruilverkaveling Nieuwleusen-Ruitenveen werden diverse maatregelen getroffen om de duurzame landbouw optimale productieomstandigheden te bieden.
Daarnaast wordt er naar gestreeft om het historisch landschap van o.a. het Ruitenveen door aanleg van bosjes en erf- en perceelbeplanting weer in de oude staat terug te brengen.

Bebouwing

In het Ruitenveen staat voornamelijk lintbebouwing met hoofdzakelijk boerderijen in een dubbele ontginningsas De bebouwing staat voornamelijk met de voorzijde gericht op de weg, waarbij rekening is gehouden met de structuur van de smalle langwerpige kavels.
De meest voorkomende boerderij in het Ruitenveen is van het type Hallehuis. Deze boerderijen hebben lage goten en zadeldaken met aan beide zijden wolfseinden.
 
 
Uitgebreide informatie over het ontstaan van het Ruitenveen en Nieuwleusen is te vinden in het Canon van Nieuwleusen.
 
 
 
 

Ruitenveen van toen

Tijdreis 200 jaar Topografie

Bekijk hier de topografische kaarten van Nederland en natuurlijk van het Ruitenveen tot 200 jaar terug. Leuk om te zien hoe het Ruitenveen in de loop van de jaren veranderd is.
Voor de tijdreis, klik hier

Overijssel in kaart

Door de eeuwen heen is het landschap van Overijssel erg veranderd. Dat is goed te zien op de site Overijssel in Kaart. Ook waren de kaarten anders dan tegenwoordig. Vroeger waren kerken en kloosters belangrijke markeerpunten, nu willen we kaarten waarop de wegen duidelijk aangegeven staan. Op deze site is een kaart te zien van Nieuwleusen in het jaar 1865. De weg Ruitenveen was er nog niet en de kavels waren lang en smal.
Voor de kaart, klik hier

Ruitenveen 6 en 8

Deze boerderij is gereedgekomen in de jaren 46/47 van de vorige eeuw. Deze nieuwbouw was het gevolg van het feit dat de oude boerderij op zondagmiddag 7 oktober 1945 geheel door brand werd verwoest. Het vee liep gelukkig nog in de wei; wel werd een paard met moeite gered en kwam de hond Fanny in de vlammen om. De brand was ontstaan in de hooiberg en als officiële oorzaak werd “hooibroei” aangenomen. De meningen hierover waren verdeeld. Voor hooibroei zou het te ver in de tijd zijn geweest. Brandstichting werd ook nog als mogelijke oorzaak genoemd, maar hiervoor werd geen grond gevonden. Zwaarwegend hierbij was de verklaring van een getuige Jan Hendriks.

Bovenstaande foto en tekst is afkomstig van Jan Prins, hij is opgegroeid op het Ruitenveen. 
Zie ook de site van Jan Prins, klik hier

Openbare en Chr. School Ruitenveen

Foto uit het jaar 1923 van de toen nog openbare en christelijke school.
De school stond toen op de plek waar nu de speeltuin is. Een gedeelte van het hekwerk bestaat nog.

 

De erfenis van Klaas Kreuleman

In het jaarverslag van 1988 is een artikel opgenomen over Klaas Kreuleman. Klaas Kreuleman is op 9 juni 1988 overleden, oud 89 jaar, ongeveer een jaar nadat hij was verhuisd van Ruitenveen 21 naar bejaardentehuis "De Hulstkampen". Klaas heeft van jongsaf aan gewoond op het Ruitenveen. Onlangs hebben wij geluid- en beeldmateriaal ontvangen waardoor we nogmaals aandacht aan hem besteden. Klaas Kreuleman had respect voor de natuur. De erfenis die Klaas heeft achtergelaten in onze buurt zijn de menige eiken en andere bomen, op en rondom Ruitenveen 21, welke hij zelf heeft geplant. Klaas had de natuur lief vanuit het diepst van zijn ziel, hij handelde en leefde er naar. Klaas was een ook een fanatieke bijenhouder, hij had geen kasten maar korven. Deze korven maakte hij zelf. Radio Oost heeft in augustus 1986 een interview gemaakt met Klaas. Hierin is ook onze buurtgenoot André Groote te horen. Hieronder is de opname te beluisteren, het duurt ongeveer 42 minuten.

De speeltuin

In 1976 is op het voormalige terrein van de basisschool een speeltuin gemaakt.
De speeltoestellen werden zelf bedacht en gemaakt.
De zandbak en een schommel bestaan nog steeds. De foto’s zijn gemaakt en ingestuurd door Jaap Nijdam.
Wie weet wie de mensen op de foto’s zijn?

Familie Nijboer, Ruitenveen 19